Dự án:

Biệt thự Phú Quốc

1

Tên công trình: Biệt thự Phú Quốc

Năm thiết kế: 2016

Ho Nguyen architects (VN) Co., Ltd. | Nha Be, HCM, VietNam | (028) 3781 7053

Facebook | Face cay xanh | Google +