Dự án:

CĐT: Mr. Bửu

10

CĐT:  Mr. Bửu

Năm: 2014

Địa điểm: Bình Định

Ho Nguyen architects (VN) Co., Ltd. | Nha Be, HCM, VietNam | (028) 3781 7053

Facebook | Face cay xanh | Google +