Dự án:

CĐT: Mr. Hồng

6

CĐT :       Mr. Hồng

Năm:        2011

Địa điểm: Q.7, Tp.HCM

Ho Nguyen architects (VN) Co., Ltd. | Nha Be, HCM, VietNam | (028) 3781 7053

Facebook | Face cay xanh | Google +