Dự án:

ĐH Nguyễn Tất Thành

2

Chủ đầu tư: Trường ĐH  Nguyễn Tất Thành

 

Ho Nguyen architects (VN) Co., Ltd. | Nha Be, HCM, VietNam | (028) 3781 7053

Facebook | Face cay xanh | Google +