Dự án:

Kim phát tài

CÂY KIM PHÁT TÀI ( Kim tiền)

Phong thuỷ: Chính đặt điểm phát triển mạnh và cây nhìn màu mỡ, nên người ta tin rằng những ai sở hữu loại cây này sẽ thịnh vượng, may mắn và tiền tài.

 

Ho Nguyen architects (VN) Co., Ltd. | Nha Be, HCM, VietNam | (028) 3781 7053

Facebook | Face cay xanh | Google +