Dự án:

Nhà chị Oanh

4

Tên công trình: Nhà chị Oanh

Năm: 2015

Ho Nguyen architects (VN) Co., Ltd. | Nha Be, HCM, VietNam | (028) 3781 7053

Facebook | Face cay xanh | Google +